slide_03

PROFESSIONALS DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’SPORT

ESPAI MULTIMÈDIA

FOTO-GALERIES DELS ACTES 40È

Salutació dels directors

iglesias

En nom propi i en nom de l’INEF de Catalunya us dono la benvinguda al nou web de l’INEFC.

L’INEFC és i vol ser una Institució moderna que s’adapta permanentment als nous temps, als nous reptes i a les noves necessitats de la societat. Som la Institució de la Generalitat de Catalunya encarregada de la formació superior en l’àmbit de l’activitat física i l’esport i un dels seus puntals de referència en la recerca i la innovació en aquest mateix àmbit.

Pertànyer a la Secretaria General de l’Esport ens fa estar en contacte directe i permanent amb el món de l’esport, i estar adscrits a les Universitats de Barcelona i de Lleida ens dóna el segell de qualitat universitària que aquestes dues Universitats ens aporten i ens faciliten.

Dr. Xavier Iglesias i Reig
Director de l’INEFC Barcelona
xiglesias@gmail.com

gus

Aquí trobareu tota la informació necessària per saber qui som, com ens organitzem, què hem fet, què estem fent i el que tenim previst fer en un futur a curt i mitjà termini, però també podreu trobar totes les eines i els continguts de coneixement i de difusió de la nostra producció científica i acadèmica. Els graus i els màsters que desenvolupem, els projectes de recerca, les revistes científiques que publiquem, l’Observatori Català de l’Esport, els grups de recerca, els convenis i acords de col·laboració que mantenim amb altres entitats acadèmiques, científiques o esportives, etc.

Som una Institució viva i dinàmica que s’està adaptant als nous temps, desitgem que pugueu trobar tot el que busqueu a la nostra web Observatori Català de l’Esport.

Agustí Boixeda de Miquel
Director de l’INEF de Catalunya
dirinefc@gencat.cat

Agenda

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Av. de l’Estadi 12-22
08038 Barcelona
Tel. (+34) 93 425 54 45
Fax (+34) 93 426 36 17
E-mail: inefcbcn40@gencat.cat

Tour virtual INEFC BCN

Tour virtual

Mapa INEFC-Barcelona

Mapa INEFC-Barcelona